Wszystko i nic o takiej jednej na Sz...

Temat: UWAGA. Przekształcenia mieszkań a prawo w SMM
wbrew ustawie, ci lokatorzy od lat płacili składki na fundusz remontowy i dalej to będą robić, także po przekształceniu. Inne spółdzielnie zawyżają ceny gruntów, nie uwzględniając bonifikat, których udzieliły im gminy....
Źródło: forum.miechowice.net/viewtopic.php?t=355Temat: UWAGA. Przekształcenia mieszkań a prawo w SMM
... do czego SMM "podczepi" chęć pozyskania pieniędzy za termomodernizację - istotne jest to, że nie mają możliwości w ogóle żądać zwrotu kosztów termomodernizacji budynku ! ! ! Co do kosztów :...
Źródło: forum.miechowice.net/viewtopic.php?t=355


Temat: Przychód- zeznanie roczne
" />W roku ubiegłym otrzymałam w zwiazku z remontem mieszkania i opłatami na Fundusz Remontowy zwrot podatku (19% ). Czy ten otrzymany przeze mnie zwrot jest moim przychodem w rozliczeniu rocznym...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9944


Temat: KSM "Przylesie" na antenie ogólnopolskiej
np zwolnienia z funduszu remontowego czy bonifikaty w oplatach za adminstrowanie byly by chyba na miejscu.
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=984


Temat: Bardzo Wredny Morning (poranek) ....
A tak nie powtarzając się, jeśli brama jest niesprawna a spółdzielnia sie nie kwapi z naprawą, to masz pełne prawo domagać się od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu kosztów poniesionych z tytułu kradzierzy/zniszczenia mienia prywatnego i tp. - w końcu za co płacisz czynsz i fundusz remontowy (?).
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=98410


Temat: Halo....to ja!
" />drogi lik -lak skąd przekonanie ,że robi dobrze i z korzyścią dla mieszkańców. Narazie oplaty za ogrzewanie nie spadły chyba raczej przeciwnie,społdzielnia zadłużyła się na 20 mln złotych, zwrot inwestycji nastapi co najmniej za10 lat jeśli nastapi. Wzrosły skladki na fundusz remontowy. Wszystkie inwestycje robione są z pieniedzy społdzielców. Pytanie jest zasadnicze czy te inwestycje sa potrzebne mieszkańcom Nie przynoszą bowiem...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=2083


Temat: Administrator sp. ZOO
... w tym przypadku..... Jeśli już zrobiłeś to świetnie - ja bym wystapił o zwrot kosztów........
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=9897


Temat: przekształcenie mieszkania w odrębną własność w spółdzielni
... starych zasadach i płacili olbrzymie pieniądze. Teraz możecie sami głosować i wymusić na zarządzie zwrot tej kasy (zwolnienie z wpłat na fundusz remontowy).
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=23039


Temat: podstawa naliczania czynszu
to następne 150 PLN) jeżeli zużycie wody i ogrzewania bedzie mniejsze niz założono dostaniesz zwrot na konto
Źródło: forum.vivaldiego.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=6168


Temat: Panie zarządco jest sprawa....
" />Panie Bartoszu, AMD pobiera opłaty za garaże we wspólnocie Jesień. Jedną z pozycji w strukturze opłat jest "fundusz remontowy". Mam w związku z tym dwa pytania: 1. Jaki jest planowany tryb wykorzystania zgromadzanych w tym fundusz celowym środków? Jak wiadomo, Archicom sprzedając garaże, nie zwołał zebrania współwłaścicieli garażu aby okreslić zasady zarządzania & administracji. Czy w sytuacji, w której powstanie konieczność ... dostanie ich zwrot? (Nie został przegłosowany regulamin FR mówiący, co robić w takiej sytuacji). Pozdrawiam, Piotr Wróblewski
Źródło: forum.vivaldiego.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=1112


Temat: Wyjaśnienie treści uchwał przed zebraniem 22.03.10.
Uchwala nr 6 rozliczenia nadwyżek i niedopłat § 2 ostatnie zdanie dotyczące windykacji jest raczej zbędne, bo ten paragraf dotyczy zwrotu kwot, a o windykacji jest już w § 1. Chyba, ... jeśli nie mamy subkont i profesjonalnego księgowego rozliczającego rachunki Wspólnoty. Uchwala nr 11 fundusz remontowy Czy garaze tez sa obciążane ta stawka? Uchwala nr 12 ochrona osiedla Czy stawka pobierana jest...
Źródło: brochow.eu/viewtopic.php?t=460


Temat: wykup mieszkania spółdzielczego
" />Witam, najpierw podrzucę link celem wyjaśnienia dokładnie w czym rzecz: http://dom.money.pl/wiadomosci/poradnik ... 48245.html Pierwsza sprawa - zastanawiam się dlaczego "ze zwrotów /odliczenia funduszu remontowego/będą mogli skorzystać wyłącznie ci, którzy przekształcili ... dzięki zwolnieniu z opłat na fundusz remontowy. Zgodę na to musi jednak wyrazić walne zgromadzenie spółdzielni." Czy nasza Spółdzielnia takową decyzję podjęła? I trzecia sprawa: "W razie podjęcia takiej uchwały osoby, które dokonały przekształcenia na starych zasadach, nie płaciłyby składek aż do momentu wyrównania wniesionych kwot. Na poczet funduszu będzie zaliczana nie tylko kwota różnicy pomiędzy ceną rynkowa lokalu a wkładem mieszkaniowym,...
Źródło: forum.miechowice.net/viewtopic.php?t=340


Temat: Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
" />Czy osoby ktore wykupily mieszkanie po 2001 roku dostaną zwrot w formie nieplaczenia funduszu remontowego?
Źródło: swiony.info/f/viewtopic.php?t=5712


Temat: Pit-8C
" />Trochę inaczej rozumiem stanowisko MF. W określonych sytuacjach zwrot ze spółdzielni nie stanowi przychodu ale jeżeli korzystało się z odliczenia w ramach ulgi remontowej i zwrot ze spółdzielni dotyczy odliczanych uprzednio kwot to należy się z tego rozliczyć. Z zapisów ustawy o pdof obowiązującej za czasów istnienia ulgi remontowej wynikało, że jeżeli ktoś dostanie zwrot kwoty odliczonej to powinien w rozliczeniu za rok, w którym ten zwrot dostanie doliczyć do podatku 19% kwoty otrzymanego zwrotu. Odliczać można było od podatku 19% wydatku na remont. Teraz obowiązuje podatek 18%. Jeżeli więc kwota zwrotu zostanie doliczona do przychodu to i tak otrzymany zwrot nie zostanie w pełni rozliczony ponieważ ucieka 1% :) W przypadku otrzymania zwrotu wydatków na remont, które były odliczane w ramach ulgi remontowej, należy kwotę w wysokości 19% otrzymanego zwrotu doliczyć do podatku np. na PIT-37 w poz. 108 Jeżeli otrzymany zwrot nie jest związany z wcześniejszym odliczeniem w ramach ulgi remontowej to może być przychodem i spółdzielnia może wystawić PIT-8C ale wyłącznie w w sytuacji gdy faktycznie zwrot będzie takim przychodem :) W stanowisku MF czytamy, że dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych to nie będzie przychód. W ubiegłym roku czytałem.... Ha... ale gdzie? :) że decydującym czynnikiem o tym czy otrzymany zwrot wydatków remontowych stanowi przychód może być to, na jakiej podstawie i z jakich środków spółdzielnia dokonuje zwrotu. Jeżeli zwrot jest dokonany z funduszu remontowego to dla spółdzielni dokonany zwrot nie będzie kosztem a więc dla otrzymującego zwrot nie będzie to przychód a spółdzielnia nie powinna wystawiać PIT-8C. Jeżeli z spółdzielnia dokonuje zwrotu z innych środków niż fundusz remontowy i zwrot ten stanowi dla spółdzielni koszt to dla otrzymującego zwrot, kwota zwrotu...
Źródło: pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?t=350


Temat: SLD stawia na zasady, czy walczy o elektorat?
rzez walne zgromadzenie spółdzielni – w formie czasowego zwolnienia z opłat na fundusz remontowy. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które wykupiły mieszkania o 2001 roku. SLD chce, by zapis ten objął...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=4764


Temat: Rekompensaty? Tak, ale tylko teoretycznie
Ta informacja zelektryzowała spółdzielców w całym kraju: lokatorzy, którzy o 2001 r. wykupili mieszkania o cenach rynkowych, mogą liczyć na częściowy zwrot wydatków. Niewątpliwie stracili wobec sąsiadów, którzy swoje lokale teraz ... oznacza? Lokator musiałby rzygotować, odpisany co najmniej rzez dziesięciu mieszkańców, gotowy rojekt uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej, które musiałoby wyrazić zgodę na korektę wpłat na fundusz remontowy. Rekompensata nie byłaby wypłacona w formie gotówki, lecz odliczeń od wpłat na fundusz. W kieszeni lokatora zostawałoby 100-150 złotych miesięcznie. Zwolnienie z opłat mogłoby jednak ciągnąć się latami! - Na wnioski lokatorów walne zgromadzenia mają ... spółdzielniach źródła gromadzenia ieniędzy, które gwarantowałoby teraz wypłatę rekompensat. W spółdzielniach koszty równoważone są rzez wpływy. Nie mamy ieniędzy wolnych, bo na bieżąco robimy remonty. Korekta wpłat na fundusz musiałaby zatem ... jeszcze w kolejkę o zwroty kosztów ustawiają się lokatorzy, którzy mieszkania kupili w latach 90.! Choć ustawa ich nie obejmuje, również chcą sprawiedliwości. Piotr Pawłowski
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=4710


Temat: a skarbówka miesza stolarką
zazwyczaj następuje ze środków wpłacanych na fundusz remontowy, który w całości finansowany jest ze składek członków spółdzielni. Absurdalne jest twierdzenie, że składki na fundusz są przychodem członków spółdzielni po ich wypłacie....
Źródło: forum.oknonet.pl/viewtopic.php?t=15757


Temat: Zebranie Walne 2008
... czyli wyodrębniony składnik wynagrodzenia zarządu przeznaczony na utrzymanie biura, czyli: korespondencję, telefony komórkowe, dojazdy, materiały biurowe, energia elektryczna itp. Wszystkote jest jednak już w ramach wypłacanego zwrotu kosztów. A jak jest...
Źródło: ebialoleka.pl/forum-dyskusyjne/viewtopic.php?t=195


Temat: Uzytkownicy nastolatka- pomocni w nauce.. :)
a) netto b) VAT c) brutto 9. PK – rozdzielni zużycia energiiw: a) działalności produkcyjnej 70% b) działalności pomoczniczej 20% w tym: - wydział remontowy 13% - wydział transportowy 7% c) ... z banku do kasy na wypłatę wynagrodzeń 21. LP – wypłata pracownikom wynagrodzenia netto 22. Przelew wynagrodzeń na imienne rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe pracowników. 23. Składki (ZUS) ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy, FGŚP ... a) budynek administracyjne b) maszyna produkcyjna c) komputer d) hala produkcyjna 30. PK – rozliczenie kosztów wydziału remontowego przy założeniu, że na wydziale przepracowano 1000 roboczogodzin na rzecz: a) wydziałów produkcyjnych...
Źródło: alk1b40.nastolatek.pl/forum/viewtopic.php?t=17964


Temat: Pytania do Zarządu CPR LATO
... rozliczen czyli albo dopłata albo zwrot. Ci co maja do dopłaty dopłacaja, Ci co maja do zwrotu nie płacą kolejnych czynszów lub ich części zalezy jaki zwrot. Wiec nie ma obawy...
Źródło: forum.vivaldiego.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=5950


Temat: sprawozdanie z pracy zarzadu
... fundusz remontowy a nie gwarant jesli spadna nam dachowki z powodu silnego wiatru to pokryje nam to gwarant?? zastanow sie nad tym - wybierzmy na spotkaniu wstępnie najlepszą ofertę jakiegoś zarządcy....
Źródło: brochow.eu/viewtopic.php?t=327


Temat: Nieruchomości
budynku finansowane z funduszu remontowego. To wbrew ustawie, ci lokatorzy od lat płacili składki na fundusz remontowy i dalej to będą robić, także po przekształceniu. Inne spółdzielnie zawyżają ceny gruntów, nie...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=91


Temat: Nieruchomości
Po złożeniu wniosku spółdzielnia może zażądać od lokatora dodatkowych opłat, np. zwrotu kosztów remontu klatki schodowej, dachu, balkonów, docieplenia budynku czy upiększenia terenu wokół bloku. Marcin Piotrowski z Konfederacji Budownictwa i...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=91


Temat: Spółdzielnie mogą zażądać nawet 9 mld zł odszkodowań
... odszkodowania. - Pozew będzie zgodny z interesem spółdzielni, bowiem taka kwota wpłynęłaby do spółdzielni na jej fundusz remontowy, gdyby obowiązywały poprzednie zasady przekształceń - wyjaśnia Michał Tokłowicz, wiceprezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej....
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=163313


Temat: walne
określił skromną grupę członków do zwrotu wpłacanych kwot za przekształcenia lokali. Uczynił to za pomocą ustalonej daty w ustawie tj. 23 kwietnia 2001 roku i po tej dacie osoby, które dokonywały wpłat za przekształcenia lokali mogą uzyskać ich zwrot o ile taką decyzję podejmie Zebranie Walne. Nie jest to 100% sprawiedliwość społeczna zawarta w tej ustawie ale dobrze, że jest nawet częściowa. ... wpisane na poczet wpłat na fundusz remontowy przypadających od osób, na rzecz których spółdzielnia przekształciła prawo lokatorskie na własnościowe lub przeniosła własność lokalu. 3. Osoby, których dotyczy rozliczenie określone w ust. 2, nie dokonują miesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu aż kwota będąca różnicą pomiędzy sumą kwot wymienioną w ust. 2 a sumą wpłat miesięcznych na fundusz remontowy przypadających na ten...
Źródło: dyskusje.piastow.pl/viewtopic.php?t=1079


Temat: walne
remontowy przypadających od osób, na rzecz których spółdzielnia przekształciła prawo lokatorskie na własnościowe lub przeniosła własność lokalu. 3. Osoby, których dotyczy rozliczenie określone w ust. 2, nie dokonują miesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu aż kwota będąca różnicą pomiędzy sumą kwot wymienioną w ust. 2 a sumą wpłat miesięcznych na fundusz remontowy przypadających na ten lokal będzie większa od zera. Złośliwi...
Źródło: dyskusje.piastow.pl/viewtopic.php?t=1079